Nu ar­bej­der lan­dets stør­ste sel­ska­ber med vir­tu­al re­a­li­ty: Mil­li­onregn over Uni­ty Studios

Unity Studios formår at bygge den vigtige bro til erhvervslivet, der også under denne sundhedskrise er blevet endnu mere tydelig. Med SynergyXR, skaber Unity Studios nye samarbejdsformer med et klart fokus på bæredygtighed og ansvarlighed, og arbejder aktivt med FN’s verdensmål om en fremtid med langsigtet bæredygtig innovation i erhvervslivet.

XR skal styrke samarbejde i virksomhederne

Unity Studios har udviklet SynergyXR, som skal gøre det nemmere for virksomheder at integrere Virtual Reality, Augmented Reality og Mixed Reality som en del af daglige arbejdsprocesser på deres rejse gennem den digitale transformation.